Lớp CEO SME chuẩn Nhật Bản

Lớp CEO SME chuẩn Nhật Bản

https://onesmart.edu.vn/lading-page/index.php

Chuyên gia Nhật Bản. Toda Chosaku

Chuyên gia Nhật Bản. Toda Chosaku

Giảng viên cao cấp & chuyên gia tư vấn Chiến lược Marketing của Tập đoàn Matsushita

Chuyên gia Nhật Bản. Masuda Kazumi

Chuyên gia Nhật Bản. Masuda Kazumi

Chuyên gia cao cấp của JICA về quản lý sản xuất

Chuyên gia Nhật Bản. Toriya Yoichi

Chuyên gia Nhật Bản. Toriya Yoichi

Giám đốc nhân sự Tổng công ty Kế toán Thuế PwC, kiêm phụ trách về Diversity và Partner Development của PwC Nhật Bản

Chuyên gia Nhật Bản. Sugiura Naoki

Chuyên gia Nhật Bản. Sugiura Naoki

Nguyên giám đốc Panasonic Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Leap Bridge VJ Partner

Chuyên gia Nhật Bản. Kawaguchi Shinichiro

Chuyên gia Nhật Bản. Kawaguchi Shinichiro

Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu

Học phí :18000000 VNĐ


Khai giảng:2021-11-02 00:00:00


Thời lượng:


Lịch học:2021-11-02 00:00:00


Địa điểm:2021-11-02 00:00:00


Giảng viên:
Chuyên gia Nhật Bản. Toda Chosaku
Chuyên gia Nhật Bản. Masuda Kazumi
Chuyên gia Nhật Bản. Toriya Yoichi
Chuyên gia Nhật Bản. Sugiura Naoki
Chuyên gia Nhật Bản. Kawaguchi Shinichiro