Chuyển đổi số cho thế kỷ 21

Chuyển đổi số cho thế kỷ 21

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP

ThS Bùi Đỗ Mạnh

ThS Bùi Đỗ Mạnh

Ông Mạnh với kinh nghiệm làm việc và vốn kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, Trên 23 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hơn 18 năm kinh nghiệm về quản lý, hoạch định kế hoạch, chiến lược doanh nghiệp và quản lý dự án tại các Ngân hàng

Học phí :500000 VNĐ


Khai giảng:2021-11-03 00:00:00


Thời lượng:


Lịch học:2021-11-03 00:00:00


Địa điểm:2021-11-03 00:00:00


Giảng viên:
ThS Bùi Đỗ Mạnh