Về OneSmart Academy

Học viện ONESMART được thành lập bởi những chuyên gia lãnh đạo cao cấp trong các doanh nghiệp ngân hàng liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam.

Học viện hoạt động đào tạo theo Đăng kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu và  TP Nội Giấy chứng nhận đăng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại  ngữ-tin học nghiệp vụ chuyên ngành ngắn hạn của Sở Giáo dục Đào tạo TP  nội.


Địa chỉ: Số 32B, tổ 33 Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,  Thành phố Nội


VPGD: P804, Tòa 17T5 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Nội

Hotline: (84) 973092266

Websitewww.onesmart.edu.vn  

Giám đốc Học viện: ThS Bùi Đỗ Mạnh