GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Học viên là số 1

ONESMART trân trọng từng học viên và luôn nỗ lực mang đến những chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Sáng tạo không ngừng

ONESMART đã tốt nhưng có thể tốt hơn, vì vậy ONESMART sẽ không ngừng học hỏi, cải tiến liên tục.

Cam kết hành động

ONESMART luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Tinh thần đồng đội

Chúng tôi tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho học viên và ONESMART .

Phát triển nhân lực

ONESMART tạo điều kiện nhân viên phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân và khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.