CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ONESMART luôn mong muốn sẽ cung cấp các chương trình đào tạo tốt theo tiêu chuẩn quốc tế cho các học viên doanh nghiệp. Xây dựng ONESMART trở thành thương hiệu của tri thức. Chúng tôi, bằng tất cả những nỗ lực của mình đem đến kiến thức tinh hoa và tạo bệ phóng cho học viên phát triển sự nghiệp bền vững.

1. Đào tạo Doanh nghiệp
2. Đào tạo Ngân hàng
3. Đào tạo chức danh