TS Trịnh Trọng Hùng

Giảng viên nội bộ môn QTKD, quản trị bán hàng; quản trị Marketing trường Đại học FPT; Viện Quản trị Kinh doanh & Công nghệ (FSB); Đại học Thăng Long. Hướng dẫn luận văn QTKD (MBA) University of Applied Sciences and Arts Northwestern (Thụy ) and FSB; University of Nice - Sophia Antipolis (Pháp).
Giảng dạy chuyên đề: Giám đốc Bán hàng, Lập kế hoạch kinh doanh, Quản trị Marketing cho Dự ánHỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa nhỏ” do Sở Kế hoạch Đầu Nội tổ chức.....