ThS Trương Thế Vinh

Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong trong lĩnh vực ngân hàng, đã từng trực tiếp giảng dạy các khóa đào tạo Huấn luyện giám đốc chi nhánh, giám đốc cấp cao; Lãnh đạo & Quản lý; Kỹ năng mềm; Kỹ năng cứng (Powerpoint, word, excel...)

Thiết kế và cung cấp chương trình lãnh đạo "Webuild" cho các chi nhánh của Techcombank

Trực tiếp Thiết kế hệ thống Quản lý học tập tại Ngân hàng Maritimebank

Thành viên chủ chốt của dự án Danh mục Công việc trong Techcombank - Thiết kế một hệ thống đường dẫn nghề nghiệp giả lập. Hệ thống này giúp người dùng kiểm soát và quản lý hiệu quả của việc tự học Thiết kế một hệ thống tuyển dụng tự động giúp tổ chức thu thập và quản lý tất cả các hồ sơ ứng viên