ThS Phan Anh Lưu

  • Đã tham gia tư vấn xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo cho các tổ chức BUSINESS EDGE, dự án MPDF (hỗ trợ các Doanh nghiệp vùng Mekong), dự án GTZ của Đức; Dự án BRP/Cida của Canada, UNICOM, Đại học Hoa Sen, Đại học THAMES, Ngân Hàng Quân Đội, Ngân Hàng Hàng Hải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam, SeaBank, Mailinh Express và các tổ chức Đào tạo khác như THỨC NHẬN MỚI, SALT, NLP, G&H, BTC, Brainworks, Smart Learn, Corporate Link
  • Đã xây dựng chương trình đào tạo và thực hiện giảng dạy Văn hoá doanh nghiệp cho 1200 cán bộ Tổng công ty dầu khí PVFC, 800 cán bộ của Mailinh Express và 200 cán bộ của KOMATSU Việt Nam; 1500 cán bộ của Traphaco
  • Đã trực tiếp giảng dạy chương trình làm việc nhóm và động viên tinh thần, tạo động lực làm việc cho PVFC, Mailinh, KOMATSU, MB, Cty Phân phối tiên tiến AD
  • Đã xây dựng và trực tiếp giảng dạy chương trình Văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm áp dụng trong công việc và cuộc sống cho toàn bộ nhân viên Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
  • Đã tham gia giảng dạy các khoá Lãnh đạo vượt trội, Lãnh đạo tình huống, Quản lý theo mục tiêu, Quản lý theo Quy trình, Giải quyết vấn đề ra quyết định, kỹ năng bán hàng … cho cán bộ quản lý cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng VCB, Mobiphone, VNPT, VTN…
  • Đã tham gia giảng dạy kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng động viên, và kỹ năng giải quyết vấn đề cho hơn 700 giám đốc trung tâm huyện Viettel
  • Đã giảng dạy khóa kỹ năng đào tạo giảng viên cho VCB, Vietinbank, Panasonic, Pvcombank, Techcombank, Tpbank, MBS, VNdirect, VCBS, Honda, Hyunhdai