ThS Đỗ Anh Tuấn

Hơn 20 năm công tác giảng dạy trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh

Trực tiếp thiết kế & giảng dạy các chương trình quản trị kỹ năng mềm bao gồm: Kỹ năng phát triển nhân, Thiết lập mục tiêu, Xây dựng đội nhóm địch, Làm chủ tiếng nói nhỏ, Bậc thầy về điều phối; Nhóm các Kỹ năng Quản Lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng tạo động lực; Nhóm Kỹ năng nhân (Inter-Personal Skills)...

Tham gia giảng dạy tại VTV, Viettravel, EMS; Các doanh nghiệp SME của Nội, Cao đẳng Sư phạm Lào Cai; Học viện Blair Singer, ONESMART,…