Chuyên gia Nhật Bản. Masuda Kazumi

- Chuyên gia tư vấn và đào tạo về quản lý sản xuất tại hiện trường, Chuyên gia cao cấp của JICA về quản lý sản xuất
- Hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Panasonic. Với các vị trí quản lý như:

+ Trưởng bộ phận Giám sát Sản xuất, phụ trách cải tiến hiện trường nhà máy công ty Cổ phần JALCO
+ Giám đốc nhà máy, Bộ phận Nhân sự, Kế toán, Mua bán Công ty Cổ phần HDK Thailand
+ Công ty Cổ phần Công nghiệp thông tin Panasonic: Trưởng phòng Mua bán, Giám đốc nhà máy