Chuyên gia Nhật Bản. Kawaguchi Shinichiro

- Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu. Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp, Giám đốc thuộc Hội đồng quản trị công ty MSC International; Là chuyên gia tư vấn của dự án EBRD (Tái cơ cấu & phát triển ngân hàng Châu Âu).
- Là một trong những chuyên gia hàng đầu về nguồn nhân lực, tư vấn quản lý tại Nhật Bản, Đông Nam Á, Trung Á…
- Thành viên Hội đồng Giáo sư Khoa Kinh tế Đại học Quốc lập Mông Cổ; Chuyên gia cao cấp JICA
- Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý sản xuất cũng như đào tạo nguồn nhân lực công ty Nihon Musen

- Kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy các khóa học về Chiến lược Kinh doanh, Điều hành doanh nghiệp tại nhiều nước trong khu vực